Stichting Yeye werkt op een non-profit basis.

 

 

 


Gegevens Stichting Yeye

 

Kamer van Koophandel nummer: 43338007

 

Rekeningnummer ABNAMRO: 57.96.76.269
IBAN: NL58 ABNA 0579 6762 69
BIC: ABNANL 2A
 

Nascholing psychiatrie in Suriname 2010

In navolging van de nascholing in 2009 volgde een tweede nascholing in 2010 met ruim 60 deelnemers. Opnieuw was medewerking verkregen van de Directie en de psychiaters van het Psychiatrisch Centrum van Suriname (PCS). 

De onderwerpen suicidepreventie, kinder en jeugdpsychiatrie, somatoform stoornissen, de richtlijnen, transculturele psychiatrie en forensische psychiatrie werden belicht in lezingen en werkgroepen door de hoofddocenten Ad Kerkhof, Jan Swinkels, Ronald Rijnders en Theo Doreleijers. Tevens vonden aanvullende lezingen plaats om de relatie Psychiatrie en Suriname te belichten. Een bezoek aan het Psychiatrisch Centrum Suriname en een Winti-bijeenkomst maakten het programma compleet.

Grote nascholingsbijeenkomst voor Surinaamse artsen en GGZ medewerkers

Stichting Yeye organiseerde een lezingavond als jubileumcadeau voor het Psychiatrisch Centrum Suriname, die dat jaar 115 jaar bestond. De vier hoofddocenten verzorgden een programma voor de Surinaamse huisartsen, medisch specialisten en GGZ-medewerkers. 

 

Bijeenkomst met de Surinaame stichting Ypsilon

Tijdens de congresweek werd een speciale Ypsilon avond ingelast waaraan een aantal deelnemers van het congres deelnamen.  

 

IPT cursus
Een vervolg van de IPT cursus uit 2009 werd gegeven aan medewerkers (psychiaters, psychologen en andere hulpverleners) van het psychiatrisch ziekenhuis door Marco Horjus.
 


2010 Stichting Yeye